Vi dyrker positive opplevelser

Finn gård her Tjenester

Velkommen til Inn på tunet

Inn på tunet Troms og Finnmark er velferdstilbud til samfunnet som setter mennesket i fokus. Vår filosofi er at et hvert menneske er en ressurs. Derfor har vi utviklet en rekke tjenester der ulike brukere får oppleve glede og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter på gårdene. Aktivitetene er tilpasset den enkelte. Brukere av Inn på tunet er barn og unge, mennesker med rus- og psykiske utfordringer, funksjonshemmede, eldre og flyktninger.
Les mer om de forskjellige tilbudene under, eller finn en gård nær deg ved å trykke her. 

Vis tjenester

Tjenester

Sammen med brukerne skaper vi meningsfylte aktiviteter. Alt vi gjør er tuftet på å bruke gården som arena for opplevelser. Slik at de som besøker oss får et nyttig opphold. Enten målet er å lære, bli inkludert i en sosial ramme, få arbeidstrening eller skape mestringsfølelse.
Tjenestene er delt inn i skole og oppvekst, barn og familie, aktiviteter og trening samt dagaktivitetstilbud.
Les mer om tjenestene under.

Barn og unge

Les mer

Andre tjenester

Les mer

Arbeidstrening og rehabilitering

Les mer

Helse og omsorg

Les mer

Et bedre samfunn - en historie om gangen

Les mer