Kunnskap er næring for sjelen

Les mer

Arbeidstrening og rehabilitering

Individ og samfunn

Selv om mange står et helt liv i arbeid, gjelder ikke dette alle. Og svært mange av de som faller utenfor ønsker å bidra. Både for seg selv og til samfunnet. Integrering av innvandrere til norsk kultur og samfunn er også viktig. Tjenestene på Inn på tunet gårdene er ofte lavterskeltilbud tilpasset individet, rettet mot både ungdom og voksne. Gjennom arbeidstrening har man som målsetning å gjøre deltakerne en ressurs i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. 

  • Langtids arbeidsledige
  • Oppfølging gjennom tiltak fra NAV
  • Arbeidstrening
  • Innvandrere

Tjenestene på Inn på tunet gårdene er ofte skreddersydde lavterskeltilbud rettet mot ungdom og voksne. De gir arbeidstrening og har som målsetning å introdusere eller bringe tilbake deltakerne til arbeidslivet. Les mer om tilbudene under bildet.

Mer om tilbudene

Arbeidsledige. Gjennom deltakelse i de daglige aktivitetene får brukeren et fast holdepunkt. Mange ganger handler det om å ha et sted å gå til, og som bidrar til struktur i hverdagen. Gjennom deltakelse i gårdsarbeidet jobber vi med gode rutiner for å mestre livet og skape en rom for å motivere til videre utdanning eller normalt arbeid.

Psykiske eller fysiske utfordringer. Fysisk og psykisk helse er viktig for å mestre dagliglivet. Mange gårder har tilbud om stell og omsorg for dyr. Forskning viser at slike arbeidsoppgaver ofte har positiv innvirkning på mennesker. Andre arbeidsoppgaver kan for eksempel være husstell, vedlikehold og arbeide i skogen. 

Straffedømte. Denne gruppen er ikke den største, og potensialet er langt fra utnyttet.

Innvandrere. Deltakelse på en gård og i et bygdesamfunn er trygt og en fin måte for innvandrere å lære språk og samfunnsforståelse. Innearbeid og utearbeid, i kombinasjon med samtaler rundt gjøremålene, knytter språkopplæring til konkrete handlinger. 

Arbeidende gjest. Dette er et program der gården tar i mot utenlandsk ungdom slik at de lærer om norsk kultur, landet og språket. For å lese mer om ordningen, besøk atlantis.no