Et bedre samfunn - en historie av gangen

Les mer

Nina på Tromsø Minizoo gir 14 barn og ungdom et fast holdepunkt i livet

Et kvarters kjøretur utenfor Tromsø sentrum ligger Tromsø Minizoo. I naturskjønne omgivelser går vanlige norske husdyr sammen med mer eksotiske dyr som lama og påfugl. Nina Karlsen er daglig leder, og har bygget opp denne oasen for mennesker og dyr over lang tid. 

Ulike utfordringer 
Brukerne er delt i to grupper på 7 i hver. Barn og unge for seg, og eldre ungdom med voksne for seg. Alle har ulike diagnoser, og utfordringene som følger med dette er en del av hverdagen deres. 
– Selv om de har forskjellige utfordringer på individuelt nivå, fungerer de godt sammen i gruppe. Her har de mulighet til å utføre oppgaver som gir de mestringsfølelse og selvtillit. Og det er viktig når hverdagen for mange av de oppleves som tung. Mange forteller at de er ensomme, ofte som resultat av sykdom eller diagnose. Når de kommer hit møtes de i en arena for sosialt samspill og gruppetilhørighet, sier Nina.

Økt livskvalitet 
Det er ikke alt i samfunnet som kan måles i penger. For individet er livskvalitet viktig. Det å ha en meningsfull hverdag, og føle tilhørighet.
– Her på gården gir Inn på tunet deltakerne våre mulighet til å vokse som menneske. Vi er som en familie, og flere velger å være hos oss i mange år. Og mange av de som slutter ønsker å holde kontakt med oss videre. Det er utrolig koselig når de kommer tilbake og forteller hvordan det har gått i livet. Noen har til og med tatt med seg kjærestene hit for å hilse på. 

Vokser sammen 
Men hvordan er det å bli Inn på tunet gård, med ansvar for å møte ulike mennesker med så forskjellig bakgrunn?
– Jeg må innrømme at vi i begynnelsen kjente på hvordan det var å jobbe med alle menneskene og deres utfordringer. Men etterhvert ble vi tryggere i rollen som et godt vertskap på en Inn på tunet gård. Vi som familie har også vokst med oppgaven, slik at vi kan gi mer av oss selv til andre, avslutter Nina.

I tillegg til ukedagene har Nina og gjengen på Tromsø Minizoo et avlastningstilbud i helgene. Slik blir Inn på tunet en positiv arena også utenom hverdagene, og gir i tillegg foreldrene der hjemme en mulighet til å ta ekstra godt vare på hverandre og resten av familien.