Tjenester

Beskrivelse:

  • På Evenmo Fritidsgård holder vi primært hest, men også kaniner og hunden vår er viktig for våre besøkende.
  • Avlastning gjennom barnevernstiltak og avlastning til familier.
  • Gården som pedagogisk ressurs. Tilrettelagt tilbud i forhold til fagplan. Gården og skogen er lærings- og mestringsarena for barna.
  • Tilrettelagt arbeid / arbeidstrening. Gjennom en strukturert arbeidshverdag får personer som ikke har vært i jobb tidligere, eller som ikke mestrer jobben de har hatt, mulighet for å delta i et positivt arbeidsmiljø.
  • Samarbeid med kriminalomsorg, psykiatrien og flyktningetjenesten.
  • Terapiridning og tilrettelagt ridning for funksjonshemmede.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Evenmo Fritidsgård
Adresse Sørsiveien 146, 9310 Sørreisa
Driftsenhet 1925021001
Org. nummer 817996612
Kommune Sørreisa
Fylke Troms
Status Matmerk Godkjent fra 02.05.2018