Tjenester

Beskrivelse:

  • Her på Fallvik gård har vi et allsidig tilbud for barn / unge, eldre, funksjonshemmede og innen arbeidstrening.
  • Gårdsbarnehage tilbud til barnehager og førskolebarn, SFO ordning samt gården som pedagogisk ressurs for skoler.
  • Tilrettelagt arbeid, yrkesopplæring og omskolering.
  • Tilbud for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming.
  • Eldreomsorg, og tiltak for eldre med demens.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Fallvik gård
Adresse Storvikveien 269, 9151 Storslett
Driftsenhet 1942033000
Org. nummer 969267098
Kommune Nordreisa
Fylke Troms
Status Matmerk Godkjent fra 02.01.2014