Tjenester

Beskrivelse:

  • Gamnes gård har et allsidig tilbud rettet mot barnhager og skoler, tilbud rettet mot funksjonshemmede, psykisk helse, rusrelatert omsorg, kriminalomsorg, eldre med demens og arbeidstrening.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Gamnes gård
Adresse Gamnes, 9402 Harstad
Driftsenhet 1903114400
Org. nummer 969713772
Kommune Harstad
Fylke Troms
Status Matmerk Godkjent fra 13.11.2014