Tjenester

Beskrivelse:

  • Molund gård drives av Ingrid og Kjetil Holten. Vi har mange aktiviteter på vår gård. Blant annet kjøtt- og ullproduksjon, grønnsaker, ved, salg av sommerblomster, dyrestell, fisking og friluftsliv.
  • Vi har opplegg for barnehager og førskolebarn der vi bruker gården som gårdsbarnehage.
  • Skoler kan bruke gården som pedagogisk ressurs.
  • Innen yrkesliv driver vi med tilrettelagt arbeid, omskolering og yrkesopplæring.
  • Tilbud for fysisk og psykisk funksjonshemmede.
  • Tilbud innen psykisk helse og terapiridning.
  • Tiltak for eldre med demens.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Molund gård
Adresse Kautokeinovegen 58, 9518 Alta
Driftsenhet 2012018602
Org. nummer 986342680
Kommune Alta
Fylke Finnmark
Status Matmerk Godkjent fra 04.10.2013