Tjenester

Beskrivelse:

  • Vi har tilbud i følgende kategorier:
  • Avlastning for familier og barnevern
  • Gårdsbarnehage for barn opp til førskolealder
  • Gården som pedagogisk ressurs for skoleklasser og elever
  • Skolefritidsordning for barn i skolealder
  • Tilrettelagt arbeid og arbeidstrening
  • Tilbud for psykisk utviklingshemmede
  • Arbeid og språkopplæring for flyktninger
  • Tiltak for eldre med demens

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Saarela gård
Adresse Saarelaveien 1, 9700 Lakselv
Driftsenhet 20200516 01
Org. nummer 994853023
Kommune Porsanger
Fylke Finnmark
Status Matmerk Godkjent fra 20.11.2013