Tjenester

Beskrivelse:

  • Simanes gård ligger idyllisk til på Simanes i Alta.
  • Vi bruker gården vår til en mengde aktiviteter i tilknytning til friluftsaktiviteter, dyrehold, bærsanking, samt såing og høsting av grønnsaker og poteter.
  • Skoler kan bruke gården vår som pedagogisk ressurs.
  • Vi tilbyr avlastning for familier og barnevern.
  • Rusrelatert omsorg og kriminalomsorg.
  • Arbeid og språkopplæring for flyktninger.
  • Tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og omskolering.
  • Tilbud innen psykisk helse og terapiridning.
  • Tilbud for psykisk funksjonshemmede.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Simanes gård
Adresse Simanesveien 10, 9518 Alta
Driftsenhet 20120230 99
Org. nummer 912130444
Kommune Alta
Fylke Finnmark
Status Matmerk Godkjent fra 29.10.2013