Tjenester

Beskrivelse:

  • Vi har tilbud i følgende kategorier:
  • Avlastning for familier og barnevern
  • Gårdsbarnehage for barnehager og førskoler
  • Gården som pedagogisk ressurs
  • Arbeidstrening og tilrettelagt arbeid
  • Terapiridning
  • Tilbud for fysisk funksjonshemmede
  • Tiltak for eldre med demens

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Solvarden besøksgård og hestesenter
Adresse 9802 VESTRE JAKOBSELV
Driftsenhet 20032921 99
Org. nummer 918468781
Kommune Vadsø
Fylke Finnmark
Status Matmerk Godkjent fra 18.02.2013