Tjenester

Beskrivelse:

  • Vi har tilbud i følgende kategorier:
  • Gårdsbarnehage med tilbud for barnehager og førskolebarn
  • Gården som pedagogisk ressurs
  • Tilrettelagt arbeidstrening, skolering og omskolering
  • Terapiridning
  • Tilbud for psykisk og fysisk funksjonshemmede
  • Tiltak for eldre med demens

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Tana videregående skole
Adresse OPPLÆRINGSAVDELINGA, DEANU JOATKKASKUVLA, 9845 TANA
Driftsenhet 20250495 02
Org. nummer 976245156
Kommune Tana
Fylke Finnmark
Status Matmerk Godkjent fra 19.11.2012