Tjenester

Beskrivelse:

  • Trollstein gård har et bredt spekter av tilbud. På gården finnes ca 80 villsauer, stall med 6 hester og ett esel, samt 5 kaniner og en hund.
  • Arbeidstrening / tilrettelagt sysselsetting: Dagaktivitetstilbud med arbeidstrening for mennesker utenfor arbeidslivet, samt psykiske/rusrelaterte lidelser.
  • Aktivitetshelger og sommeravlastning: Barn/ungdom med henvisning fra barnevernet eller hjemmetjeneste. Deltar i dyrestell, fisketurer, gåturer, grilling, ridning og hyggelig samvær.
  • Gården som pedagogisk arena: Alternativ læringsarena der elever deltar i arbeidet.
  • Avlastning for familier: Barn, ungdom og familier som trenger besøks- og weekendhjem, avlastning og ferieopphold.

Ønsker du å benytte våre tilbud, kontakt

Foretak Trollstein gård
Adresse Alvestad, 9423 Grøtavær
Driftsenhet 1903029600
Org. nummer 976024443
Kommune Harstad
Fylke Troms
Status Matmerk Godkjent fra 02.10.2012