Grønn omsorg

Les mer

Positive hverdager øker livskvaliteten

Omsorg tilknyttet gården

Inn på tunet gir brukere et fast punkt i hverdagen. Ved å bruke gården, dyrene og naturen rundt oss, hjelper og rehabiliterer vi mennesker i en vanskelig livssituasjon. Gjennom arbeid på gården gir vi brukerne en meningsfull hverdag, og bidrar til økt livskvalitet. Tilbudene varierer fra gård til gård. Ofte er de knyttet opp til arbeid med dyr, gårdsdrift, terapeutisk ridning, matlaging og skogsarbeid. 

  • Rusavhengige
  • Psykisk eller fysiske utfordringer
  • Psykisk eller fysisk utviklingshemmede
  • Straffedømte

Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med institusjonene eller hvert enkelt hjem. Aktivitetene stimulerer til samarbeid, mestring og gir positive opplevelser som styrker fellesskapsfølelsen. Les mer om tilbudene under bildet.

Mer om tilbudene

Rus og psykiatri. Disse to områdene henger ofte sammen. Utfordringene for den enkelte er ofte svært forskjellige. På gården handler det om å delta i de daglige aktivitetene, som for og stell av dyr, vedlikehold, skogsarbeid, turer og fiske. Tilbakemeldingene er ofte at gården er et godt sted å gå til, og bidrar til struktur i hverdagen. Og ikke minst gir en mestringsfølelse.

Straffedømte. Denne gruppen er ikke den største, og potensialet er langt fra utnyttet. Ofte følges prinsippet for aktiviteter med videre som innen rus og psykiatri. 

Psykisk og fysisk utviklingshemmede. Selv om mange mennesker har foskjellige forutsetninger har de fleste likevel stor nytte av å jobbe i et miljø der de mestrer oppgavene. Oppgavene på en gård er mange, og kan tilpasses den enkeltes behov.