Hvordan bli Inn på tunet gård

Les mer

Bli en del av et viktig nasjonalt nettverk

Som Inn på tunet gård blir du en del av et nasjonalt nettverk, som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet. Gjennom aktiv bruk av gården gir du mennesker i ulike livssituasjoner mening og innhold. De viktigste brukerne av tilbudene fra Inn på tunet er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. 

Mer om søknadsprosessen

Kontaktpersoner

 • Ethel Seljevold
  Prosjektleder Grønt reiseliv
  E-post: fmtrese@fylkesmannen.no
  Tlf.: 77 64 20 11
  Mob.: 97 51 28 70
 • Liv-Edel Berg
  Seniorrådgiver
  E-post: fmtrleb@fylkesmannen.no
  Tlf.: 77 64 21 38