Vi høster det vi sår

Les mer

Om Inn på tunet

Inn på tunet i Troms (IPT) er et velferdstilbud til samfunnet og enkeltmennesker. I samarbeid med kvalifiserte gårder tilbys tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk i hele fylket. Gårdene tilbyr ulike tjenester, men alle er fundert på at de skal gi mestring, utvikling og trivsel. Tilbudet av tjenester er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Under kan du lese mer om Inn på tunet, tjenesteområder og hvem som deltar. Dersom du ønsker mer informasjon kan du ringe prosjektleder hos Fylkesmannen i Troms på 77 64 20 11 eller sende en e-post.

Det vi gjør

Hva er IPT?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

 • Barn- og unge
 • Mennesker med rusproblemer
 • Funksjonshemmede
 • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
 • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

Hvem deltar?

Et landsomfattende tilbud som Inn på tunet involverer mange ulike mennesker. Både de som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre. Her er de viktigste:

 • Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og eller pårørende.
 • Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester, og er godkjent
 •  Kjøpere: de som bestiller tjenesten, som NAV og ulike kommunale bestillere
 •  Godkjennere: Matmerk, som godkjenner gården som Inn på tunet

Finn en gård nær deg

Finn gård her

Bli Inn på tunet gård

Søk her