Lek er den beste måten å lære på

Les mer

Barn og unge

Barn og unge er den største brukergruppa av Inn på tunet. Over hele Troms får barn tilbud om pedagogiske gårdsaktiviteter. Noen er i samarbeid med barnehage og skole, mens andre er i samarbeid med barnevern eller familiene selv. De mest brukte tilbudene er:

  • Pedagogiske tilbud for hele klasser.
  • Spesielle tilbud for elever på ulike nivå.
  • Gårdsbarnehager.
  • Skolefritidsordning.
  • Besøksgårder.
  • Beredskapshjem.
  • Avlastnings-, ferie- og fritidstilbud.
  • Enslige, mindreårige asylsøkere.

Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med institusjonene eller hvert enkelt hjem. Aktivitetene stimulerer til samarbeid, mestring og gir positive opplevelser som styrker fellesskapsfølelsen. Les mer om tilbudene under bildet.

Mer om tilbudene

Gårdsbarnehage. Små barn er aktive, og blir stimulert av å være i miljø der de kan få nye utfordringer. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette for aktiviteter i et trygt miljø. Barnehagegrupper kan for eksempel være med på å gi dyrene mat, få innføring i dyrestell, dyrke og plukke grønnsaker med mer. Hva er vel mer spennende enn å se et lite lam vokse opp, eller å dyrke en gulrot som man kan plukke og spise selv? 

Pedagogiske tilbud for hele klasser. I samarbeid med skoler over hele fylket kan vi tilbyr gårdene uteområdene som klasserom. Mange barn som vokser opp har ikke muligheter til å oppleve livet på en gård. For mange barn er en praktisk tilnærming stimulerende for skolearbeidet. Gjennom et tett og godt samarbeid mellom gårdene og skolene kan vi sammen gi barna opplevelse av mestring, fysisk fostring, utvikling av stedsidentitet, motvirkning av fremmedgjøring, og styrke morsmålet.

Spesielle tilbud for elever på ulike nivå. Gården er et fint sted for å tilrettelegge for elever med spesielle behov. Ved å skape rom for mestringsfølelse kan elever som finner klasseromsundervisning utfordrende, bli en positiv ressurs. Både for klassen og senere i livet. Også for elever som er skolefaglig sterke, er det inspirerende å møte nye utfordringer. Der de kan kombinere teori med praksis for å løse oppgaver innen f.eks biologi, økologi, matematikk, mat og helse. 

Beredskapshjem. Dette er fosterhjem, som på kort varsel kan ta i mot barn og unge som er i en akutt situasjon. Beredskapshjem skal være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring. (Kilde: www.bufdir.no). 

Avlastnings-, ferie- og fritidstilbud. Dette er tilbud ofte benyttet for barn og unge med en vanskelig oppvekstsituasjon, eller der foreldrene har behov for avlastning. Oppfølgingen og aktiviteter gjennom Inn på tunet kan motvirke at barn og unge utvikler uønsket adferd. Barnevernet i mange kommuner bruker Inn på tunet til barn og unge samt familier med behov for avlastning og andre hjelpetiltak.